Γ12-34

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΜΥΛΩΝΑ ΖΩΗ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
--
--
--
BYE
--
--
--
BYE
--
--
--
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΑ
--
--
--
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΙΛΕΝΑ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΔΕΛΗ ΜΑΡΑ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΜΠΟΥΖΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ
--
--
--
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΛΙΑ
WO
--
--
--
BYE
--
--
--
ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
--
--
--
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
WO
--
--
--
ΜΥΛΩΝΑ ΖΩΗ
--
--
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
6
6
--
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΑ
0
1
--
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΙΛΕΝΑ
2
1
--
ΔΕΛΗ ΜΑΡΑ
6
6
--
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΛΙΑ
WO
--
--
--
ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
--
--
--
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
WO
--
--
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
--
--
--
ΔΕΛΗ ΜΑΡΑ
RET
6
2
--
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΛΙΑ
3
6
--
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
4
6
6
1st
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΛΙΑ
6
4
3
2nd