ΔΑ

ARLOTTA-ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΚΡΥΕΖΙΟΥ-ΚΡΥΕΖΙΟΥ
--
--
--
ΧΙΩΤΗΣ-ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
WO
--
--
--
ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ-ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
BYE
--
--
--
ΒΛΑΧΟΣ-ΛΑΜΠΙΡΗΣ
--
--
--
ΠΑΠΑΓΙΑΝ/ΛΟΣ-ΔΟΥΚΟΥΜ/ΛΟΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ-ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΤΖΙΩΛΑΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
1
4
--
ΞΟΥΡΗΣ-ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ Χ
6
6
--
BYE
--
--
--
ΞΑΓΑΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
--
--
--
ARLOTTA-ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6
6
--
ΧΙΩΤΗΣ-ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
1
1
--
ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ-ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΣ
6
6
--
ΒΛΑΧΟΣ-ΛΑΜΠΙΡΗΣ
0
1
--
ΠΑΠΑΓΙΑΝ/ΛΟΣ-ΔΟΥΚΟΥΜ/ΛΟΣ
6
6
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ-ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ
3
4
--
ΞΟΥΡΗΣ-ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ Χ
1
2
--
ΞΑΓΑΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
6
6
--
ARLOTTA-ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6
6
--
ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ-ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΣ
4
2
--
ΠΑΠΑΓΙΑΝ/ΛΟΣ-ΔΟΥΚΟΥΜ/ΛΟΣ
4
3
--
ΞΑΓΑΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
6
6
--
ARLOTTA-ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6
7
--
1st
ΞΑΓΑΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
3
5
--
2nd