Γ12-34

ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΚΑΛΟΓΡΗ ΣΑΝΤΥ
3
3
--
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΙΛΕΝΑ
6
6
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
--
--
--
BYE
--
--
--
BYE
--
--
--
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ
--
--
--
ΜΗΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΑΣΕΝΟΒΑ ΓΚΕΡΗ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
--
--
--
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΛΙΑ
WO
--
--
--
BYE
--
--
--
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
--
--
--
ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
6
6
--
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΙΛΕΝΑ
2
0
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
WO
--
--
--
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ
--
--
--
ΜΗΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
2
--
ΑΣΕΝΟΒΑ ΓΚΕΡΗ
6
6
--
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΛΙΑ
4
2
--
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
6
6
--
ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
6
3
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
RET
0
0
--
ΑΣΕΝΟΒΑ ΓΚΕΡΗ
--
--
--
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
WO
--
--
--
ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
7
5
4
2nd
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
5
7
6
1st