ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
WO
--
--
--
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
--
--
--
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
BYE
--
--
--
ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
--
--
--
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΚΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
BYE
--
--
--
ARLOTTA FABRIZIO
--
--
--
ΤΖΙΩΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
BYE
--
--
--
ΔΟΥΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
--
--
--
ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
--
--
--
BYE
--
--
--
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
--
--
--
ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
WO
--
--
--
BYE
--
--
--
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
--
--
--
ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6
6
--
ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2
4
--
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
6
6
--
ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
4
3
--
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
6
4
77
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
2
6
63
ΚΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6
77
--
ARLOTTA FABRIZIO
0
65
--
ΤΖΙΩΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1
0
--
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
6
6
--
ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
6
6
--
ΔΟΥΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3
0
--
ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
0
3
--
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
6
6
--
ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
1
1
--
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
6
6
--
ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6
6
--
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
0
2
--
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
3
2
--
ΚΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6
6
--
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
2
1
--
ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
6
6
--
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
6
7
--
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
3
5
--
ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
77
710
--
ΚΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
64
68
--
ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
6
6
--
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
2
4
--
ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6
3
7
1st
ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
2
6
5
2nd