ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
6
6
--
ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ ΝΙΚΟΛΙΑ
4
2
--
ΔΕΛΗ ΜΑΡΑ
6
6
--
ΔΑΛΑΒΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
0
3
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
6
1
6
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΑ
4
6
1
ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
0
1
--
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΛΙΑ
6
6
--
ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
1
0
--
ΔΕΛΗ ΜΑΡΑ
6
6
--
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
0
1
--
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΛΙΑ
6
6
--
ΔΕΛΗ ΜΑΡΑ
1
4
--
2nd
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΛΙΑ
6
6
--
1st